Allt du behöver veta om

Bidrag för laddbox 2021

Den som vill installera laddboxar eller laddstationer kan få bidrag på upp till 50% av kostnaden för att göra detta. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om och bidraget finns för flera målgrupper.

Laddbox bidrag

Bidrag till privatpersoners

Från och med 1 januari 2021 gäller nya villkor. Bidraget till privatpersoner för att installera laddboxar är en skattereduktion som heter “Grön teknik” och hanteras av Skatteverket. Hanteringen är enkel och liknar den som är för ROT & RUT-avdrag. Det innebär att du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon. Som mest kan du få 50 000kr per person och år. För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Villkor för att få bidraget

För att få bidraget “Grön teknik” för laddboxar (eller någon av ovanstående installationer) gäller att installationen enbart får avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll. Dessutom ska den avse ett av följande;

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att få rätt till skattereduktion enligt dessa villkor ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021. Nedan kan du läsa om de villkor som gäller installationer innan 2021.

Så söker du bidraget

För att få bidraget måste du anlita ett behörigt företag som uppfyller Skatteverkets krav. Företaget du anlitar måste vara godkänd för F-skatt innan ni ingår ett avtal eller innan du betalar fakturan för att företaget ska få rätt till utbetalning av bidraget från Skatteverket. Via länken ovan kan du komma till Skatteverkets tjänst “Hämta företagsinformation” för att kontrollera att företaget är godkänd för F-skatt.

För att företaget ska få rätt till utbetalning behöver de följande uppgifter från dig:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckningen, om installationen är gjord på ett småhus. Fastighetsbeteckningen kan du hitta om du loggar in på Skatteverkets sida under Fastigheter och bostad på Mina sidor.
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om installationen är gjord på en bostadsrätt

I vissa fall kan du behöva köpehandlingar till fastigheten om den är nyköpt. Om installationen är gjord på en byggnad på ofri grund eller en kolonilott kan arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev behövas.

Mer information om bidraget och skattereduktionen finns på Skatteverkets sida om “Grön teknik

Detta gäller

Installationer innan 2021

Om du som privatperson har installerat laddbox innan 31 december 2020 gäller följande villkor. Bidraget till laddstation för elfordon ges till privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt. 

Laddstationen måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har tillåtelse att installera laddboxen på fastigheten. Det kan till exempel vara ett intyg från styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Bidrag ges för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Det maximala bidraget som ges är 10 000 kronor per fastighet. Det är viktigt att spara alla kvitton eftersom de behövs när du ansöker om bidraget.

Elbil laddar
Förutsättningar

Så får du bidrag till laddstation


 • Installationen måste vara färdigställd senast 2020-12-31 för att det ska vara möjligt att ansöka.
 • Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget.
 • Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.
 • En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen.

I filmen nedan förklarar Naturvårdsverket hur den gamla bidragsmodellen fungerar.

Privatpersoner

Så ansöker du om bidrag för laddstation

Eftersom bidrag enligt den gamla modellen är begränsad till den totalsumma som är avsatt gäller “först till kvarn”-modellen. Om du har installerat en laddbox under 2020 har du upp till 6 månader på dig efter slutför installation att söka bidraget. Privatpersoner kan ansöka om och få bidrag för laddstationer under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten. Dessa bidrag hanteras av Naturvårdsverket och ansökan görs enklast via e-tjänsten på Naturvårdsverkets sajt.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets kundtjänst
Öppettider: vardagar kl 8.00-16.30
Telefon: 010-698 10 00
E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Telefontider Handläggare

Mån, Tors: 12:30–16:30
Tis, Ons, Fre: 8:00–12:00