Välj den tjänst som passar dina behov bäst.

Elbilsladdning för allt från privatpersoner till stora parkeringsplatser. Alla våra tjänster och lösningar är speciellt anpassade för era behov. 

Enbart laddbox

Välj den laddbox du önskar och välj sedan utan installation. Passar er som själva tar hand om processen.

 • Lämplig för elektriker
 • Stort utbud
 • För den som vill sköta allt själv
 • Konkurrenskraftiga priser

Från 7990 kr.

Se utbud

Laddbox & Installation

Hitta den laddbox som passar dig bäst och välj installation. Alltid 50% avdrag på hela köpet.

 • Installerat och klart
 • 50% i bidrag för grön teknik
 • Installation över hela Sverige
 • Halva priset på tillbehör

Från 5995 kr.

Se utbud

BRF & Företag

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram en skräddarsydd lösning som passar era behov.

 • Vi tar hand om hela processen.
 • Hantering av bidragsansökan 
 • Behöriga installatörer
 • Skräddarsydd lösning

Begär offert.

Begär offert

Varför köpa med installation

Privatpersoner kan få upp till 50% av kostnaden för inköp av laddbox samt installation, max 50 000kr i bidrag per år.

Bidraget för grön teknik liknar det som är för ROT & RUT-avdraget vilket möjliggör att du får avdraget direkt på fakturan från bolaget som utför installation.

Vår standardinstallation täcker de flesta installationer av laddboxar på 3-fas 16A (11kW) förutsatt att du redan har en befintlig elcentral med tre lediga säkringar för matning och att du inte vill ha lastbalansering.

Sen är det bara för dig att luta dig tillbaka och låta oss ta hand om allt från instalation till ansökan om bidraget för grön teknik. Smidigt, enkelt och tryggt. 

Visste du att

Nästan varannan bil är laddbar

Andelen laddbara bilar ökar explosionsartat och under 2020 var 44% av de nya personbilarna som såldes i Sverige en laddbar bil. Hybridbilarna står för den allra största delen men tillväxten ökar bland elbilarna och väntas gå om hybriderna de närmaste årenn

Framtidssäkra din bostadstadsrätt eller företag.

Läs mer

Hur det fungerar

Grön teknik

Företaget du anlitar måste vara godkänd för F-skatt innan ni ingår ett avtal, för att företaget ska kunna ansöka om bidraget för er.

För att företaget ska kunna göra ansökan behöver de uppgifter från dig, som t.ex. personnummer/org. nr och fastighetsbeteckning.

Ansökan om skatteavdraget görs enkelt till Naturvårdsverket och en behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen. 

Läs mer om bidraget

Vanliga frågor

Installation

Den absolut vanligaste lösningen är att kabeln dras från din elcentral till laddboxen längst med fasaden. Kabeln som är ca 10–15 mm fästs med kabelklämmer. Allt som oftast är den i vit originalfärg och kan målas i efterhand om så önskas.

Laddboxen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör och installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag. Då skulle det inte vara en Mode 3-installation vilket är ett krav.

Bidrag för privatpersoner

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

För att få bidraget ”Grön teknik” för laddboxar (eller någon av ovanstående installationer) gäller att installationen enbart får avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll. Dessutom ska den avse ett av följande;

 • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
 • en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att få rätt till skattereduktion enligt dessa villkor ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021. Nedan kan du läsa om de villkor som gäller installationer innan 2021.

För att få bidraget måste du anlita ett behörigt företag som uppfyller Skatteverkets krav. Företaget du anlitar måste vara godkänd för F-skatt innan ni ingår ett avtal eller innan du betalar fakturan för att företaget ska få rätt till utbetalning av bidraget från Skatteverket. Via länken ovan kan du komma till Skatteverkets tjänst ”Hämta företagsinformation” för att kontrollera att företaget är godkänd för F-skatt.

För att företaget ska få rätt till utbetalning behöver de följande uppgifter från dig:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckningen, om installationen är gjord på ett småhus. Fastighetsbeteckningen kan du hitta om du loggar in på Skatteverkets sida under Fastigheter och bostad på Mina sidor.
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om installationen är gjord på en bostadsrätt

I vissa fall kan du behöva köpehandlingar till fastigheten om den är nyköpt. Om installationen är gjord på en byggnad på ofri grund eller en kolonilott kan arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev behövas.

Mer information om bidraget och skattereduktionen finns på Skatteverkets sida om ”Grön teknik

BRF, Företag & Samfällighet

Ja! De flesta av våra laddboxar har ingen fast kabel och kan därmed ladda alla bilar vare sig det är TYP 1 eller TYP 2-uttag.

Föreningen kan själv bestämma om man vill ta betalt för förbrukad el eller sätta en fast kostnad/månad och laddplats alternativt att föreningen vill att alla medlemmar ska dela på kostnaden. Kontakta oss för att ta reda på vilka laddboxar som passar era behov.

Föreningen själv beslutar vilket pris som ska gälla för medlemmarna som vill nyttja laddplatserna.

Ja! Ansökan för ekonmiskt stöd görs hos naturvårdsverket, något som givetvis hjälper till med. Bidraget ges som ett engångsbelopp på upp till 50% av priset dock på max 15000kr per laddpunkt.

Intresserad?

Tveka inte att höra av dig