Vad kostar det och hur gör man

Installera laddbox hemma


En installation av laddbox hemma är en enkel process och går i normalfallet snabbt för en behörig installatör. Även om det går att ladda bilen i ett vanligt uttag (s.k. schuko-uttag) hemma så är dessa inte optimerade att för att ladda elbilar under lång tid med de höga effekter som dessa kräver. Därför är det rekommenderat att ladda hybrid- och elbilar i laddboxar som är avsedda för detta.

Standardinstallation

Så går installation av en laddbox till?

Vid en standardinstallation kontrollerar en behörig installatör först att fastigheten där elboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser tillgängliga och minst 20 A i huvudsäkring.

För att uppfylla gällande krav för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler och i elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Om detta inte är möjligt måste en separat enhet monteras intill centralen och medför en extra kostnad.

Laddbox installerad på vägg
Du får bidrag för att installera laddbox
Grön teknik

Hur mycket bidrag kan man få?

Privatpersoner kan få upp till 50% av kostnaden för inköp av laddbox samt installation, max 50 000kr i bidrag per år.

Bidraget fås som en skattereduktion likt ROT & RUT-bidrag och betalas ut till företaget som ombesörjer installationen som i sin tur drar av det på din faktura. Vi har samlat all nödvändig information om bidraget på en egen sida.

Kostnaden

Så mycket kostar installation av en laddbox

Kostnaden för installation av laddbox beror bland annat på hur långt ifrån din elcentral som laddboxen ska installeras, om det finns plats i din elcentral för nya anslutningar samt om jordfelsbrytare måste installeras.

Andra faktorer som kan påverka kostnaden är om laddboxen ska monteras på en stolpe, kabel till laddboxen ska grävas ner eller om fastigheten måste byta huvudsäkring. Nedan är cirkapriser för ett par standardinstallationer.

Så mycket kostar en laddbox

Standardinstallation

Upp till 10 meter mellan elcentralen och där laddboxen skall installeras. Laddboxen installeras på fasad/vägg och ingen utbyggnad av centralen behövs. En jordfelsbrytare av typ A installeras också.

Pris: 5995 kr (innan avdrag)

10 – 20m

Mellan 10-20 meter mellan elcentralen och där laddboxen skall installeras. Laddboxen installeras på fasad/vägg. Elcentralen kompletteras med extra säkringar / moduler ingår. En jordfels-brytare av typ A installeras också.

Cirkapris: 6000-8000 kr

Special

Laddboxen skall monteras på stolpe vilket innebär att ett fundament skall grävas, kabeln mellan elcentralen och laddboxen skall grävas ner eller annan anpassning som skall göras. Kontakta behörig installatör för offert.

Cirkapris: begär offert

Ladda elbil hemma

Därför ska du ha en laddbox

Vanliga uttag som man har hemma (s.k. schuko-uttag) är inte optimerade att för att ladda elbilar. Anledningen är att elbilar laddas under lång tid med höga effekter. Därför är det rekommenderat att ladda hybrid- och elbilar i laddboxar som är avsedda för detta.

Riskerna med att ladda i vägguttag

Att ladda en elbil drar exempelvis lika mycket som att köra fyra dammsugare i åtta timmar i samma vägguttag! Detta överbelastar vägguttaget och ditt elsystem i hemmet vilket kan leda till att vägguttaget blir överhettad och i värsta fall brand. Därför bör du se till att ställa ner laddeffekten, om du verkligen måste ladda i vägguttaget.

Elsäkerhetsverket – Ladda Elbilen

Elsäkerhetsverket har tagit fram en broschyr med information om hur du laddar din elbil på ett säkert sätt.

Behöver jag en extra jordfelsbrytare?

En laddbox måste vara skyddad mot likströmsläckage. Beroende på vilken laddbox du valt kan du behöva komplettera med laddboxen med olika typer av jordfelsbrytare.

  • Laddbox med Inbyggd DC-övervakning (vanligast) – kompletteras med Jordfelsbrytare A, materialkostnad ca 500 SEK.
  • Laddbox med inbyggd DC-övervakning samt jordfelsbrytare B – ingen kompletterande jordfelsbrytare vid installation
  • Laddbox som saknar DC-övervakning – kompletteras med Jordfelsbrytare B, materialkostnad ca 3000 SEK.

Kan jag gräva ner kabel till laddboxen?

Det går bra att gräva ner kabeln mellan elcentralen och laddboxen. För underlätta samt spara pengar kan ni förbereda grävningsarbetet genom att gräva ett 60 cm djupa kanaler och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

Behöver jag “säkra upp” min huvudsäkring?

De flesta svenska hushållen har minst 20A att tillgå. De brukar i de flesta fall vara tillräckligt för att kunna installera en laddbox på 16A utan lastbalansering. Skulle huvudsäkringen överbelastas och säkringen gå finns det flera laddare som har ställbar effekt vilket betyder att man kan dra ner styrkan till en lägre ampere styrka.

Ett annat alternativ för den som vill få ut så mycket effekt som möjligt är att köpa en laddbox med lastbalansering. Med lastbalansering behöver ni aldrig oroa er för att överbelasta huvudsäkringen.

Har du mindre än 20A att tillgå kan det vara att överväga uppsäkring. En uppsäkring en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Hur hittar jag min elcentral?

Din huvudcentral sitter vanligtvis i fasadmätarskåpet på husets utsida. Här sitter din mätare och fastighetens huvudsäkring. Härifrån matas huset med el som fördelas via din undercentral (även kallad gruppcentral, proppskåp eller helt enkelt elcentral). Personskyddsautomaten till laddboxen kan placeras i såväl huvudcentral som undercentral, så länge den placeras efter fastighetens mätpunkt. Vid installationen av din laddbox kommer du överens med installatören var det är mest lämpligt att utrustningen placeras i just din fastighet.

Fler frågor & svar